Hvordan ser en autist ud?

Photo by Edi Libedinsky 

Jeg oplever, at mange mennesker har en forestilling om, at en person med autisme enten har en IQ over gennemsnittet (savante autister) – eller er svært fysisk handicappet (mental retardering).

Hvem har ikke set programmet ‘De skjulte talenter’ på DR1, som gennem fire programmer følger en række voksne mennesker, der har en autismediagnose. De har nærmest magiske evner til at huske tal, gennemskue indviklede mønstre, lægge puslespil og løse professorterninger.

Det er et super fint program, men det viser ikke hele autismespekteret og giver derfor et forvrænget billede af, hvad autisme er.

Hvad er autisme?

Når man er født med en autistisk hjerne, vil man opleve verden anderledes end andre gennem hele livet, men autisme er vidt forskelligt for person til person, ligesom graden af den hjælp, der er brug for.  Der er tale om en spektrum forstyrrelse, der strækker sig fra normal udvikling til forskellige grader af autisme (let – moderat – svær).

Det vil sige, at der i den ene ende af skalaen er velbegavede og højtuddannede personer med arbejde og familie. I den anden ende af skalaen er der personer med mental retardering, der har brug for døgnbehandling.

Du ligner ikke en autist!

Medierne fokuserer oftes kun på (yder)grupper af autister og det er med til at skabe det stereotype billede af, hvad autisme er og hvordan den ser ud.

Den mere ‘brogede’ gruppe af børn og unge med autisme, som er normal begavelse og har god øjenkontakt, kommer til at lide under det stereotype billede. De ser helt almindelige ud og er rigtig gode til at skjule deres autisme og de udfordringer, de har. Derfor er de også vanskelige at ‘spotte’ og får ofte ikke den hjælp, de har brug for.

Fagpersoner (PPR, pædagoger og lærere) og familiemedlemmer kan være uforstående overfor forældre, der beder om at få deres barn udredt. De oplever og ser ikke barnets udfordringer i samme grad som forældrene. Der bliver måske sat spørgsmål ved forældrenes måde at opdrage deres barn på. De tolker, at barnets diffuse udfordringer kommer af manglende regler og rammer i hjemmet.

Det er yderst sjældent, at det handler om curling forældre eller manglende opdragelse i forhold til børn med en autismediagnose og normal begavelse. Forældrene bekymrer sig, når deres barn mistrives og med god grund. Mange af de børn ender med svære stressbelastninger pga. manglende hjælp, støtte og forståelse. Fagpersonale har til opgave at tage forældre alvorligt og lytte til dem, når de beder om hjælp til deres barn.

Autisme er også alt dét, der ligger imellem ‘Rainman’ og mental retardering

Normaliseringsbegrebet indenfor autisme er faktisk temmeligt bredt. Eller det burde det i hvert tilfælde være. I Danmark er ca. 70.000 mennesker diagnosticerede med autisme, det er mere end 1 ud af 100. Statistisk set kender alle ca. 5 personer med autisme. Autisme er altså langt mere almindeligt, end mange går og tror.

Det vil være skønt med fokus på alle aspekter af autismespektrumforstyrrelser. TV-stationerne burde vise et mere nuanceret billede af autisme. Det kan de gøre ved at producere programmer, der handler om normalt begavede autister. Og som skildrer deres måde at tackle hverdagens udfordringer på. Programmer de unge selv kan spejle sig i – og alle andre bliver klogere af.

De bedste hilsner
Karin

Har du brug for hjælp til dit barn eller viden om den pædagogiske tilgang, er du velkommen til at book en GRATIS 30 minutter samtale med mig. Skrive til mig på mail.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!