Slip af med udfordringer én gang for alle

5 S.T.E.P.S. – for dig, der vil se forandringer i løbet af 10 uger

Du har taget beslutning om:

  • At hjælpe dit barn på den bedste måde i forhold til dets behov og udfordringer?
  • At I har brug for støtte og hjælp til jeres proces?
  • At du gerne vil i gang med det samme?
  • Kan afsætte 1 time hver uge, de næste 5 uger

I løbet af 10 uger vil du opleve at:

  • Dit barn bliver gladere og mere roligt
  • Autismen ikke længer fylder ALT
  • Der kommer mere ro og balance i familielivet
  • Du blive den forælder, du gerne vil være
  • Få overskud til at gøre noget godt for dig selv
Lad os sammen skabe de forvandlinger dit barn har brug for.

5 S.T.E.P.S Modellen

Et pædagogisk værktøj, der sikre, at vi har styr på din process

Når vi arbejder med 5 S.T.E.P.S. Modellen sikre vi, at udfordringerne bliver løst struktureret og i et passende tempo.
Ét step ad gangen gør, at vi er 100% sikre på, at vi løser udfordringerne i en rækkefølge, hvor vi har dit barn ‘med’ hele tiden.

That's it?

JEP, det lyder næsten for godt til at være sandt

Du får hurtigt en større forståelse for dit barn og hvorfor dit barn reagerer, som det gør. Jeg lærer dig hvilke metode, du skal bruge hvornår og hvordan – og garanterer, at I sammen udvikler jer i en rolig og positiv retning.

Du får 10 x 45 minutters 1:1session
En køreklar model for, hvordan du løser jeres udfordringer
(hvis du altså implementerer det, du lærer!)
Materiale tilsendt efter hver session
Jeg er med dig hele vejen og guider dig – step by step

Du får også én BONUS!

2 x 15 minutters / SOS rådgivning
Kan bruges efter behov og under hele forløbet

Er du i tvivl? Lad os finde ud af, om vi er et godt match.

Modulernes indhold

1. START
Prioriteringer af udfordringer

Første gang:

Får vi sammen overblik over alle de udfordringer, I har.

Gennemgår vi, hvad det betyder for dig og din familie at have et barn med autisme/ADHD.

Udarbejder vi en prioriteret liste og vælger ud fra den ‘vores kampe’ med omhug – et mix af lette og svære udfordringer.

2. TILGANG
Metoder i forhold til udfordringer

“Vi skal endnu længere ind … “

Vi går i dybden med udfordringerne og undersøger, hvad der kan ligge til grund for, at noget kan være svært.

Der er aldrig én løsning og derfor vælger vi de metoder, der giver bedst mening i forhold til udfordringerne – lige her og nu.

Vi finder sammen ud af, hvordan du omsætte teori til praksis.

3. ENERGI
Præcisering af handlinger

Vi taler om:

Hvilke adfærd skal du skal holde øje med hos dit barn.

Hvor mange kræfter, kræver det af dig og dit barn, at arbejde sammen om jeres udfordringer.

Hvorfor det er vigtigt at kommunikerer tydelig og positiv med sit barn – og hvordan du gør det.

4. PLAN
Dét, I som familie skal arbejde med fremover

Jeg hjælper dig med, hvordan du:

Inddrager hele familien, så alle føler sig hørt og forstået.

Sikre, at forventninger til hinanden er på et niveau, så alle familiemedlemmer trives.

Hvordan I holder en struktur, der gavner hele familien.

5. SUCCES
Evaluering af mål

Hvilke udfordringer:

Er vi nået helt i mål med og forsvundet som dug for solen?

Fylder mindre og skal blot fin-justeres, så jeres udvikling fortsætter i den positiv retning?

Arbejder du videre med, som vi IKKE valgte at arbejde med her på forløbet?

BONUS …
SOS rådgivning

Mit ønske er:

At hjælpe jer hele vejen …

At du gør brug af din ekstra ‘livslinie’, som kan bruges under hele forløbet – og op til en måned efter afsluttet forløb.

At I får et mere harmonisk familieliv.

Lad mig hjælpe dig med at skabe forandringer

Kontakt mig – så finder vi ud af, hvordan vi kan arbejde sammen på netop din unikke hverdag!