Har du brug for hjælp til forældre?

Er du leder, socialrådgiver eller sagsbehandler – og har brug for hjælp?

Lad mig hjælpe dig!

Som rådgiver tager jeg altid udgangspunkt i de problemstillinger, der udfordrer familien og med en løsningsfokuseret tilgang. Det er vigtigt for mig, at forældrene lærer at være positive medspillere i forhold til deres barn.

“Når forældre ændrer adfærd, gør børn det også.”

Jeg hjælper forældre til, hvordan de ændrer deres måde at tænke på i forhold til deres liv sammen med et barn med autisme – og hvordan de indretter hverdagen, så hele familien kommer i trivsel og i positiv udvikling.

Jeg arbejder ud fra 5 S.T.E.P.S Modellen for at sikre, at udfordringerne bliver løst struktureret og i et passende tempo – ét step ad gangen.

Jeg lærer forældre hvilke pædagogiske metoder, de skal bruge hvornår og hvordan – i et tempo, så familien har overskud til, at implementere det de lærer og omsætter teori til praksis.

Pris 9.975 - incl. moms

Forløbet er som udgangspunkt 10 x rådgivning  á 60 min. varighed / 2 x SOS opkald á 15 min.
Beløb er inklusiv udarbejdelse af statusrapporter

Rådgivningen kan foregå i hyggelige lokaler hos: 

Hos Norup

Roskildevej 46
2000 Frederiksberg

… eller via Skype / videoopkald / telefon

Derfor skal du vælge mig!

Jeg har stået i samme situation, som de forældre, der henvender sig til dig. Jeg ved hvilke tanker, der kan rumsterer og hvor stresset hverdagen er, når man ikke ved, hvad man skal gøre for at hjælpe sit autismebarn – og især, når det er ved at brænde sammen.

Min erfaring er, at forældre synes, at det er rart at kunne spejle sig i en, der har oplevet noget ligende.

Jeg ved også, at din arbejdsdag ikke altid rækker til at få løst opgaver i det omfang og tempo, som du ønsker. Men det kan og vil jeg hjælpe dig med, hvis jeg må være din samarbejdspartner.

Læs mere om min 17 år erfaring HER

Karin Bonnesen
Rådgiver & Autisme Specialist, Børn & Unge

  • Anerkendende tilgang
  • Low Arousal
  • Social træning
  • AutismeSpecialisering / MOLIS
  • Assertiv Kommunikation
  • KAT-KASSEN (kognitiv – Affektiv – Træning)