Har mit barn PDA?

Hvorfor reagerer mit barn med autisme så voldsomt – har det PDA? 

PDA (Pathological Demand Avoidance) betragtes som en profil inden for autismespektret. Selvom vores forståelse af PDA stadig er i sin tidlige fase, er autisme generelt anerkendt som et bredt begreb. Det er vigtigt at bemærke, at vores indsigt i hele spektrets omfang og kompleksitet stadig udvikler sig.

Autisme er en livslang udviklingsforstyrrelse, som påvirker, hvordan mennesker kommunikerer og interagerer med verden. Nogle eksperter kalder det en slags naturlig forskel i, hvordan hjernen fungerer, og ser det som en del af den naturlige forskellighed mellem mennesker – noget de kalder neurodiversitet.

Det er anerkendt, at autisme involverer et komplekst og overlappende mønster af styrker, forskelle og udfordringer, der præsenterer sig forskelligt fra et individ til et andet og i det samme individ over tid eller i forskellige miljøer.

Er der behov for udredning af PDA?

I min rådgivning møder jeg ofte forældre, der søger efter (nye) forklaringer på deres barns rigide adfærd og kravafvisende adfærd. De har en mistanke om, at deres barn har en PDA-profil og vil gerne have deres barn genudredt eller skrevet denne helt specielle profil ind i deres barns papirer. 

Er det nødvendigt? Ikke i min optik, fordi en genudredning kræver enorme ressourcer af både forældre og barn. Og spørgsmålet er, om det overhovedet er nødvendigt at udsætte sig selv og sit barn for endnu et forløb i psykiatrien. Du kommer blot til at bøvle med en masse modstand fra dit barn, som igen vil føle sig som et “problem.” 

Når du som forældre oplever, at dit barn med autisme ikke kommer i bedre trivsel på trods af diverse autisme-indsatser og har modstand på stort set ALT, må der være noget mere “galt” med barnet. Det er der nødvendigvis ikke. Der kan være flere grunde til, at dit barn ikke er i bedre trivsel, selvom du har indført autismepædagogik med struktur og klart definerede rammer.

Alle børn er forskellige, også børn med PDA

Dit barn kan godt have en grundlæggende PDA (nogle børn er bare født autonome), der bliver forværret ved belastning. Men det kræver tid at implementere PDA-tilgang, fordi man som forældre ofte kører lidt på autopilot og har svært ved at ændre vaner og værdier.

Det kan derfor være lidt af en øvelse/proces at ramme PDA-pædagogik, fordi den som sagt strider mod de værdier, vi har med os både fra vores forældre men også fra omgivelsernes opfattelse af, hvad der er rigtig ‘pædagogik’. Så først gælder det om at tippe hjernen 180 grader og starte forfra. Det er måske det sværeste i processen for at få sit barn i trivsel.

Særlige karakteristika ved børn med PDA

Dét helt grundlæggende ved PDA (ekstremt kravafvisende adfærd) er den intense angst, der styrer barnet og som ikke altid er synlig for omgivelserne. De er overdrevent optaget af, om andre kommer med forventninger til dem, som de ikke kan leve op til. De vil også gerne vil være bedre end eller lige så gode som andre, men de er ikke i stand til at gøre den fornødne indsats for at lykkes. De er bange for at fejle og giver ofte op på forhånd.

Stressbelastning – ‘look a like’ PDA

Som forælder til et barn med autisme, skal du være obs på, at hvis dit barn er stresset, vil det ofte udvise mange af de samme karakteristika som ved PDA. Det er også en af grundene til, at mange forældre tror, at deres barn har PDA, selvom det ikke forholder sig således. 

Det er vigtigt at huske på, at jo mere stresset dit barn er, jo mere modstand vil det have overfor krav. Det kan være vigtigt for et belastet barn at kunne styre sine opgivelser for på den måde at bibeholde noget indflydelse og kontrol i kaoset. Her er udfordringen, at det kræver viden og forståelse af et barns adfærd i stressede situationer for ikke at komme til at trigge eller forværre angsten.

Jeg vil pointerer, at du sagtens kan hjælpe dit barn med PDA-symptomer, selvom det kræver større smidighed og fleksibilitet end du normalt er vant til. Det handler om at skåne dit barn for nye stressende begivenheder.

Hvad er PDA-pædagogik egentlig?

Jeg vil kalde PDA-pædagogik flexibel autismepædagogik med højt til loftet med et twist af selvbestemmelse indenfor nogle rammer. Det betyder, at I som forældre har den fulde kontrol over hvad I gør, samtidig med at jeres barn har en oplevelse af at bibeholde sin kontrol.

Da PDA-symptomer oftest kommer af belastning, er det vigtigt at være nysgerrig på og finde ud af, hvad der belaster. Det kan være svært at spotte og kræver ofte dybdegående viden om PDA i kombination med autisme. 

Nogle børn er født autonome og får de PDA-symptomer, så det er endnu mere vigtigt at have forståelse for deres udfordringer. Det, der virker en dag, virker måske ikke næste dag, så tålmodighed er virkelig en nødvendighed.

PDA, eller “Pathological Demand Avoidance,” handler om at undvige de almindelige krav i hverdagen og bruge sociale strategier som en måde at undgå disse krav. Børn med PDA deler træk inden for autismespektret, og de udviser også karakteristika, der er typiske for en PDA-profil. Dette er en måde, hvorpå autisme kan manifestere sig ved at modstå og undgå normale livskrav og samtidig bruge sociale strategier for at fremstå som “sociale mestre”. Dog kan denne adfærd skjule underliggende vanskeligheder inden for social interaktion og kommunikation.

Hvordan kommer den kravafvisende adfærd til udtryk?

Børn med PDA oplever ofte intense følelser og humørsvingninger. De føler sig ofte komfortable i rollespil, forstillelse og fantasi, og de har en tendens til at fokusere intensivt på andre mennesker, både virkelige og fiktive. Desuden har de et stort behov for kontrol, som ofte er drevet af angst eller en automatisk “trussel reaktion”. Dette skaber en udfordrende dynamik, hvor PDA-børn umiddelbart kan virke sociale og tilpasningsdygtige, men samtidig kan der være skjulte udfordringer i deres sociale adfærd og kommunikationsevner.

Det kan være udfordrende at afgøre de underliggende årsager, men det er vigtigt at forstå, at en PDA-profil ikke altid er den eneste forklaring på ekstrem kravundgåelse. Det er også værd at bemærke, at selvom undgåelse af krav er en central egenskab ved en PDA-profil, er det ikke det eneste.

Hvem ‘opfandt’ PDA?

Begrebet PDA blev først drøftet i 1980’erne af psykologen Professor Elizabeth Newson OBE, mens hun evaluerede børn for autisme i sin klinik. Baseret på hendes omfattende erfaring og detaljerede forskning identificerede Newson en gruppe børn, der matchede nogle, men ikke alle, kriterierne for ‘klassisk’ autisme. Nogle nøglekarakteristika for denne gruppe inkluderede:

 • Modstand mod og undgåelse af almindelige livskrav.
 • Undgåelsesstrategier, der involverer grundlæggende social manipulation.
 • Overfladisk social integration, men tilsyneladende mangel på følelse af social identitet.
 • Følelsespræget impulsivitet og humørskifte. 
 • Trives i sociale sammenhænge med rollespil og teater.
 • Obsessiv adfærd / OCD.
 • Har et stort behov for kontrol.

Da forståelsen af autisme og autismespektret er udvidet, anerkender de seneste diagnostiske retningslinjer, såsom DSM-5, at PDA bedst forstås som en profil eller en samling af træk inden for autismespektret.

De bedste hilsner
Karin

Har du brug for hjælp til dit barn eller viden om den pædagogiske tilgang, er du velkommen til at book en GRATIS 30 minutter samtale med mig. Skrive til mig på mail

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Sådan gør du juleaften til en autismesucces

Foto: S&B Vonlanthen

Hvordan kan du skabe rammer for en hyggelig juleaften, så den bliver god for alle børn og voksne?

Det komme helt an på, hvad du har forberedt dit barn på. Der er stor forskel på, at holde jul hjemme i vante omgivelser – eller ude hos andre. Relationen til de personer I skal være sammen med er også afgørende. Det er ikke juleaften, du skal forsøge at få dit barn til at hygge sig eller tilbringe tid med nogen, det ikke synes om eller accepterer. Det har tit den modsatte effekt og er måske den trigger som gør, at juleaften bliver knap så hyggelig.

Hvad gør juleaften vellykket?

Et barn med autisme kan have mange bekymringer op til juleaften – bekymringer du kan hjælpe dit barn med at få minimeret. Sæt jer sammen en god tid før juleaften og bliv enige om en plan for hele dagen – fra I står op, til juleaften er slut. Gør den så detaljeret, som der er brug for – og gerne visuel. For nogle børn er det godt, at der står tidspunkt ud for de forskellige punkter, for andre er rækkefølgen nok.

Få klarhed over spørgsmål som:

 • Hvor mange pakker må jeg åbne i løbet af dagen?
 • Hvem er inviteret?
 • Hvad tid kommer gæsterne?
 • Hvad skal jeg lave, indtil gæsterne kommer?
 • Hvad skal vi have at spise?
 • Hvornår sætter vi os til bords?
 • Hvor skal jeg sidde?
 • Hvem skal jeg sidde ved siden af?
 • Hvornår må jeg forlade bordet?
 • Hvor må jeg gå hen, når jeg forlader bordet?
 • Hvem skal have lov til at pakke en gave op først?
 • Hvem skal jeg gå rundt om juletræet med?
 • Hvornår må jeg spise godterne fra træet?
 • Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke orker mere?
 • Hvornår slutter juleaften?
Læs videre “Sådan gør du juleaften til en autismesucces”

Tips til en autismevenlig julemåned

Julen nærmer sig med hastige skridt … 🎄

Selvom julen for mange er den mest vidunderlige tid på året, er den for andre en tid, der helst skal overståes hurtigst muligt.

Hvordan kan vi forme og tilrettelægge julen, så den bliver til at holde ud for hele familien – og blive dén begivenhed vi ser tilbage på, som en god oplevelse og et godt minde.

Ingen skal lide under julen, men det er bare dét ved jul, at vi føler, at vi er nødt til at opfylde en masse forventninger. Vi skal være glade og hygge os i en hel måned, ja endnu før, for supermarkederne starter allerede i begyndelsen af november med at sælge julegodter og pynte op.

Vælg de traditioner, der ikke stresser

Det er ofte de små ting, som afgør om julen bliver vellykket eller ej. Dét, der kan plage børn med autisme ved juletid, er ofte ting som tilsyneladende glæder alle andre. Julen er fyldt med ritualer (som for nogle ikke giver mening), flere sociale sammenkomster og et sansemæssigt bombardement af dufte, lyde og smagsindtryk, som på en gang kan virke alt for overvældende.

Læs videre “Tips til en autismevenlig julemåned”

Hvordan ser en autist ud?

Photo by Edi Libedinsky 

Jeg oplever, at mange mennesker har en forestilling om, at en person med autisme enten har en IQ over gennemsnittet (savante autister) – eller er svært fysisk handicappet (mental retardering).

Hvem har ikke set programmet ‘De skjulte talenter’ på DR1, som gennem fire programmer følger en række voksne mennesker, der har en autismediagnose. De har nærmest magiske evner til at huske tal, gennemskue indviklede mønstre, lægge puslespil og løse professorterninger.

Læs videre “Hvordan ser en autist ud?”

Mine bedste råd til en autismevenlig ferie

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er pige-blyanter.jpg

Så er det ferietid – juhuuuuuu!

Sådan er det for de fleste, men måske ikke lige for dig og din familie?

Hvorfor … ?

Måske fordi din drøm om, at alle holder ferie sammen ikke er realistisk. Eller fordi du er i tvivl om, hvordan familiens forskellige ønsker tilgodeses.  

Den store udfordring er, at barnet eller den unge med autisme bliver forstyrret i sine vante rutiner, og at det derfor kræver lidt forberedelse at komme godt fra ferie-start.

Men fortvivl ikke – der findes løsninger.

Læs videre “Mine bedste råd til en autismevenlig ferie”

Derfor blev katten Max hovedperson i Finurlige Max

Finurlige Max er en følelses-åbnende bog skrevet specielt til børn på autisme-spektret.

Hvordan er det lige, at vi voksne kan åbne op for den gode samtale med børn og få talt om de svære udfordringer, tanker og følelser, som barnet oplever hver dag? Det kan være svært midt i en travl voksen-hverdag at skulle sætte sig ind i et autistisk barns verden.

Min seneste bog – Finurlige Max 🐈 – giver dig et helt specielt redskab til at åbne op for den gode samtale med dit autistiske barn. Når du læser bogen højt for dit barn, får barnet øje på de særlige udfordringer katten Max oplever i sin hverdag – og barnet kan spejle sig i udfordringerne og i Max. Du skaber et fortroligt og trygt rum, hvor dit barn får mulighed for at sætte ord på de svære tanker og følelser.

Læs videre “Derfor blev katten Max hovedperson i Finurlige Max”

Bliver I ikke længere inviteret med?

foraeldre til boern med autisme ekskluderet af familie

“Min søster har i dag inviteret hele familien til middag, onkler, tanter, fætre og kusiner, børn, forældre og bedsteforældre. Alle er inviterede, undtagen mine 2 sønner og mig.

Min ene søn har infantil autisme og det skaber af og til problemer i forsamlinger, men tænk sig … nu får vi ikke engang en invitation længere!! Jeg har hørt det ad omveje. Jeg er SÅ skuffet og hun skulle simpelthen skamme sig, at ekskludere sin egen søster og 2 nevøer på den måde”.

– Marianne Olesen

Læs videre “Bliver I ikke længere inviteret med?”

Hvorfor bekymrer børn sig?

Vi voksne er ikke de eneste der kæmper med frygt og bekymringer – børn gør det også

Men hvorfor bekymrer børn sig?

Som enhver forælder kan attestere, har børn forskelligt temperament. Nogle babyer er mere afslappede, andre aktive og nogen kan virke lidt utrygge.

Barnet skal absorberer og forsøger at fortolke en stor mængde eksterne stimuli, dvs. omgivelserne af mennesker, steder og ting. Frygt og bekymring for det ukendte er en naturlig del af at voksen op.

Som enhver forælder kan attestere, har børn forskelligt temperament. Nogle børn er mere afslappede, andre er aktive og nogle børn kan virke lidt utrygge.

Barnet skal opfatte og fortolke en stor mængde information – mennesker og dyr omkring dem, steder og ting. Og samtidig lære dets egen rolle i samspillet.

Hjernen vokser hurtigere hos børn fra alderen 0-6 år end senere i livet. Og det er først, når barnet er omkring 25 år, at hjernen er fuld udviklet. Derfor kan en teenager stadig let få en frustrerende følelse af at blive misforstået og ikke værdsat.

Læs videre “Hvorfor bekymrer børn sig?”

Don’t kill the messenger

Oplever du, at dit barn eksploderer med gråd, slag og selvskade adfærd – både hjemme og i skolen?

Du fatter ikke hvorfor dit barn på autisme-spektret pludselig er blevet så rigid og ikke vil have hjælp af dig. Jo mere du forsøger at hjælpe, desto værre bliver det.

Umiddelbart klarer dit barn sig godt i skolen – både fagligt og socialt (mener du). Der er iværksat støtteforanstaltninger i undervisningen, så det går godt. Men i frikvarteret, hvor der ikke er er en voksen til at støtte dit barn, kan selv den mindste ting få dit barn til at eksplodere. Det eskalerer med raseri, gråd og selvskadende adfærd.

Læs videre “Don’t kill the messenger”

Hvordan taler du med dit barn om døden?

I hverdagens små begivenheder kan børn opleve at et liv ender.

På en ferie, da min søn er omkring 3 år, flyver en lille sangfugl ind i en vinduesrude. Der lyder et dump og fuglen basker fortvivlet rund om sig selv på terrassen. Vi tager den forsigtigt ind og lægger den på det bløde gulvtæppe i stuen og venter på, at den skal komme sig og flyve videre. Det sker desværre ikke. 

Jeg prøver at forberede min søn på, at den lille fugl ikke kommer til at flyve igen fordi den er svært kvæstet. Det er første gang, at min søn bliver konfronteret med ulykke og død. 

Læs videre “Hvordan taler du med dit barn om døden?”